Bohoslužby a náboženská shromáždění


 

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 i ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Těch se budou moci věřící účastnit za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest, rozestupy a dezinfekce.

 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23. dubna 2021 se výslovně o bohoslužbách nezmiňuje.
 
Analogicky se však bohoslužeb může týkat č. 17 tohoto mimořádného opatření, což znamená, že za podmínek, kdy každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), ve vnitřních prostorech budou dodrženy rozestupy 2 metry – s výjimkou členů domácnosti – a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce, nebyla stanovena žádná další omezení.
 
Bylo by vhodné se také ještě v následující týdnech zdržet používání svěcené vody a podávání rukou při pozdravení pokoje.

V případě zájmu můžete také navštívit on-line přenosy z ostatních farností a diecezí zde:

                                          

Aktuality z olomoucké arcidiecéze zde

 

archiv aktualit