Pozdrav Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého

Jsem rád, že po loňské dobré zkušenosti se letos k akci Noc kostelů přidala řada nových. Církev uchovává mnoho pokladů, které vybudovaly minulé generace, a má co nabídnout mnoha návštěvníkům kostelů. Je pravda, že kostelní krásy nebyly budovány pro muzeální výstavy, ale pro slávu Boží a jako pomůcka pro hlubší setkání věřících s Bohem. Noc kostelů dává dobrou příležitost nejen k prohlídce kostelů, ale i pro setkání s Bohem a to nejen těm, co se považují za věřící. Děkuji všem, kteří se na akci podílejí a nabízejí svou službu.

+ Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

 

Pozdrav Bc. Dalibora Horáka, starosty města Uničova

Vážení spoluobčané.

Dovolte mi, abych Vás touto ne právě obvyklou cestou srdečně pozdravil a pozval Vás v pátek 27. května letošního roku k večerní návštěvě kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově. V tento den se nejen v České republice koná Noc kostelů, tedy akce, která zájemcům umožňuje poznat svatostánky v netradiční dobu a z netradičního pohledu. V našem městě tuto akci pro Vás připravili zástupci uničovské římskokatolické farnosti pod vedením faráře P. Josefa Janka. Jim patří mé poděkování za vykonanou dobrovolnickou práci. Již v tuto chvíli mě napadá, že v případě Vašeho zájmu o tuto akci by se k ní v příštím roce mohlo připojit i město Uničov, které má ve svém majetku obvykle nepřístupné kaple ve svých místních částech.

Věřím, že pozvání pořadatelů stejně jako já přijmete a těším se na setkání s Vámi u příležitosti Noci kostelů 2011. Přeji Vám při této příležitosti příjemný duchovní zážitek.

S přátelským pozdravem

Bc. Dalibor Horák, starosta Uničov

Program noci kostelů v Uničově: (klikni na obrázek)

17:00 17:50 Mše svatá        
17:50 18:00 Slyšte, zvony, slyšte! - slavnostní zvonění na zahájení noci
18:00 18:30 Večerní koncert - skladby pro varhany a trubku
18:00 21:00 Kam se jindy nedostanete - možnost výstupu na Psí věž kostela
18:30 19:30 Kostel dokořán - komentovaná přednáška, prohlídka kostela
20:00 22:00 Vzkaz pro Tebe - biblické citáty
20:00 22:00 Repertorium - něco o Tvém křtu svatém
20:00 22:00 Pohled do zákulisí - prohlídka sakristie, ornátů a liturgických předmětů
20:00 22:00 Tajemství pana varhaníka - návštěva kůru s informacemi o varhanách
20:00 22:00 Změř si sám tenhle chrám - měření výšky klenby kostela pomocí balónků
22:00 22:20 Koncert na dobrou noc - varhany a trubka
22:20 22:30 To nejlepší na konec - modlitba při svíčkách
 
Program koncertu v 18 a 22 hod:
 
L. Chaumont (1630? - 1712): Suita g moll, výběr varh
N. A. Lebègue (1631 - 1702): Symfonie d dur, 1 věta varh
J. S: Bach (1685-1750): Ach bleib beib uns, Herr Jesu Christ varh
J. S: Bach: Concerto a moll, 1. věta varh
R. Schumann (1810-1856): Fuga B-A-C-H varh
G. B. Viviani (c.1638-1693): Sonata Prima -  Adagio varh + trp
G. B. Viviani (c.1638-1693): Sonata Seconda – Adagio varh + trp
G. B. Martini (1706-1784):  Toccata in G varh + trp
O. Ketting (1939) Intráda trp

    První Noc kostelů proběhla v roce 2005 ve Vídni, během čtyř let se rozšířila po celém Rakousku, v roce 2009 se do této akce poprvé zapojila Česká republika a v letošním roce se široké veřejnosti otevřel 27. května 2011 večer také náš uničovský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Každá nová věc je spojena s očekáváním, co dobrého lidem přinese. Při přípravách Noci kostelů jsme si nebyli jisti, jak veřejnost tuto nabídku ze strany nás věřících přijme. Byl připraven rozmanitý program, který si kladl za cíl, nabídnout každému navštěvníkovi to, co v kostele hledá. Někdo v něm hledá Boha, druhý se chce pokochat krásou architektury kostela, jiný navštíví kostel a jindy nepřístupná místa v něm jen ze zvědavosti, ale je jistě také dost těch, kteří hledají ten pravý smysl života, kteří jsou na cestě... Brány kostelů byly tento večer otevřeny všem.
    Noc kostelů v Uničově byla zahájena slavnostním zvoněním a koncertem varhan a trubky, který naplnil celý kostel. Následovala odborná přednáška o uničovském kostele a pak už začaly souběžně vedle sebe probíhat nabídky spojené s budovou kostela, s liturgií, s hudbou v kostele, s Biblí, s křtem svatým. Nezapomnělo se ani na děti, ty se výtvarně projevovaly především v návrzích na vitráže oken. Z těchto jejich prací je v kostele malá výstavka. Byla zpřístupněna Psí věž, před kterou stály už od 18. hodiny zástupy zájemců o výstup na ni. Velkým lákadlem byly prostory kůru s ukázkami hry na varhany. Zvídavost a zvědavost táhla návštěvníky do prostor sakristie. V kapli svatého Josefa se mnozí dozvěděli datum svého křtu a mohli si odnést citát z Bible, který se mnohých, jak bylo vidět z jejich reakcí, dotkl. S nečekaným zájmem se setkalo měření výšky klenby kostela pomocí balónků naplněných heliem. Měřením se bavili jak dospělí, tak děti. Na závěr programu byl připraven opět koncert a tečkou za letošní Nocí kostelů byla společná modlitba v potemnělém kostele za svitu svící. Přestože nám počasí vůbec nepřálo, vydatný déšť provázel tuto akci po celou dobu jejího trvání, na návštěvnosti to vůbec nebylo poznat. Naopak, nečekali jsme, že se počet vstupů do kostela zastaví až na čísle 445. Noc kostelů skončila, a my teď zpětně přemýšlíme, kolik lidí asi návštěva kostela oslovila snad trochu hlouběji než jen jako návštěva architektonicky vzácné památky. Z reakcí mnohých se dalo usuzovat, že se toto setkání dotklo i jejich nitra. Pokud ano, pak Bohu díky za to.                                                                                                                                                                     Soňa Šlosarová

Fotogalerie Noci kostelů 2011