Noc kostelů proběhne v pátek 1. června 2012 a měla být především:

  • pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů,
  • projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru, o svůj život, a svoje osobní obdarování a dovednosti,
  • nabídkou zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a služby potřebným,
  • znamením živé spolupráce křesťanských církví (ekumenismus), která zaceluje rány vzniklé v minulých staletích.

Abyste věděli, na co se můžete v rámci letošní Noci kostelů těšit v uničovském farním kostele Nanebevzetí Panny Marie, předkládáme vám již nyní její program a doufáme, že se vám nabídka bude líbit:

Program 1. 6. 2012

17:00  -  17:50             Mše svatá

17:50  -  18:00             Slyšte, zvony, slyšte!
                                    slavnostní zvonění na zahájení

18:00  -  18:30             Úvodní koncert
                                    koncert pro varhany a trubku

18:30  -  21:00             Najdi ten správný klíč k pokladu...
                                    soutěž pro děti v Psí věži kostela

18:30  -  22:00             Biblický koutek
                                    ukázka biblí, doplněná komentářem o Bibli

18:30  -  22:00             Pošta do nebe
                                    návštěvníci budou moci vložit do schránky
                                    umístěné v kostele svá poděkování a prosby Bohu

18:30  -  22:00             Kostel a jeho historie
                                    prohlídka kostela s průvodci

18:30  -  21:00             Udělej si svého anděla
                                    program pro děti v kostele

19:00 a 21:00               Zvony z věže
                                    obrazová a zvuková prezentace zvonů v kapli sv. Josefa

20:00  - 20:30              Biřmování v Uničově
                                    Prezentace z historie biřmování v kapli sv. Josefa

22:00  -  22:20             Koncert na dobrou noc
                                    koncert pro varhany a trubku

22:20  -  22:30             To nejlepší na konec
                                    modlitba při svíčkách

                                    Po celou dobu programu Noci kostelů bude také otevřeno
                                    Muzeum baroka. Vstup je volný (zdarma).

Fotogalerie noci kostelů 2012 zde