I v letošním roce přichází nabídka pro farnosti, uspořádat NOC KOSTELŮ společném termínu 24. 5. 2013. Jako v předešlých letech to může být dobrá příležitost, jak udělat něco pro ty, kteří víru v Boha a cestu do společenství církve teprve hledají. NOC KOSTELŮ, kterou vám chceme pomoci uskutečnit, by měla být především svědectvím o naší víře a nabídkou (preevangelizací) pro ty, kteří přijdou v tu noc do kostela většinou jako zvídaví návštěvníci.

V letošním roce bude NOC KOSTELŮ obohacena o téma: Význam sv. Cyrila a Metoděje pro naši církev, pro naši kulturu a pro naši zemi.


Program

17:50 - 18:00

„Nechte zvony znít!“ - slavnostní zvonění na zahájení
 
18:00 - 18:30
Zpěvem oslavujme Boha - koncert uničovského pěveckého sboru
 
18:45 - 21:30
Misijní koutek - ukázky misijní činnosti církve
 
18:45 - 21:30
Modlitba pro Tebe, Bible pro Tebe - něco o modlitbě a Bibli
 
18:45 - 21:30
Prohlídka kostela s průvodci - výklad o jednotlivých částech interiéru kostela
 
18:45 - 21:30
Soutěž pro všímavé – pro děti i dospělé - skládání puzzle, hledání určitých zajímavostí v kostele
 
20:30 - 21:00
Okenní vitráže v našem kostele - obrazová a přednášková prezentace v kapli sv. Josefa
 
21:30 22:00
skladby pro varhany, varhany a trubku
„Okna“ - skladba Petra Ebena – varhany a trubka
 
22:00 - 22:10
Modlitba za město Uničov - modlitba při svíčkách za požehnání pro město Uničov