Program
 
17:50 - 18:00   „Už zvoní!“
-  slavnostní zvonění na úvod
 
18:00 - 18:45 Mše svatá 
- celebruje P. Svatopluk Pavlica, děkan
 
18:45 - 18:50  Slavnostní zahájení 
- pozvání od ambonu  ke společnému večeru 
 
19:00 - 21:45    Zapal si svou svíčku
- své zapálené svíčky můžete dát na obětní stůl 
 
19:00 - 21:45     Vzkazy do nebe                   
- prosby za naše rodiny
 
19:00 - 21:15 Prohlídka kostela s průvodci
-  výklad o jednotlivých částech interiéru kostela
 
19:00 - 21:15    Sv. Jan Pavel II. a sv. Jan XXIII. o rodině a radosti
- videoprezentace v kapli sv. Josefa
 
19:00 - 21:15 Koutek pro děti 
- najdi v kostele „rodinu“, namaluj, poskládej rodinu
 
19:00 - 21:15   Koutek pro každého
- nabídka pravd víry pro všechny
 
19:00 - 20:30   Překvapení v Psí věži
- prohlídka Psí věže
 
19:30 - 20.00    V čem se chodí v kostele
- komentovaná ukázka bohoslužebných oděvů a jejich součástí
 
20:00 - 20:15    Malé rodinné muzicírování
- pásmo malých rodinných hudebních vystoupení
 
21:15 - 21:45  Písně krále Davida
- zpívané žalmy
 
21:45 - 21:50    Kostel při svíčkách
- chvíle pro ztišení
 
21:50 - 22:00   Klanění se Bohu s modlitbou za město Uničov
- požehnání města Uničova a modlitba před spaním 
 
Muzeum baroka bude otevřeno od 14:00 hod. do 20:00 hod. Vstup zdarma.