Panna Maria Sixtínská

Sixtinská Madona je obrazem, který byl původně vytvořen pro kostel sv. Sixta v Piacenze. Dnes je vystaven v drážďanské galerii Zwingru. Autorem tohoto díla, které se později stalo - jak vidíme - i inspirací pro vitráž našeho kostela, nebyl nikdo jiný, než italský malíř z období renesance Raffael Santi (1483 - 1520). Tento povahově mírný a ušlechtilý malíř historických výjevů a nadzemských madon, který mimochodem zemřel jako slavný již v 37 letech, dal světu tímto obrazem dílo, které se pro mnoho generací malířů stalo synonymem dokonalosti. Skutečný obraz znázorňoval „santa conversatione“, čili „svatý rozhovor“ a jeho děj byl koncipován jako pohled do nebe. Ve středu obrazu přináší Panna Maria dítě, kolem klečí postavy světců sv. Sixta a sv. Barbory (o tyto postavy je naše kostelní vitráž ochuzena). Původní postavy obrazu tvoří klasický trojúhelník. Děj pozorují dva zvědaví andělíčci. Na pozadí obrazu jsou sotva zřetelné desítky tváří věřících, kteří Pannu Marii vzývají a za které ona oroduje.
 
Obraz vyjadřuje úctu k Té, která celým svým bytím byla služebnicí Páně a svou poslušností se stala novou Evou, matkou živých. Ze svobodné víry a poslušnosti spolupracovala na lidské spáse a stala se matkou vtěleného věčného Božího Syna.
 
Obraz Sixtinské Madony, který se stal předlohou pro vitráž v našem kostele. Černobílá reprodukce s malým rozlišením bohužel nemůže prezentovat obraz v jeho celé působivé kráse s detaily.

Donátoři okna: