.


Andělé u monstrance

Dva klečící adorující andělé
u monstrance s eucharistií

 

"ECCE PANIS ANGELORUM,
FACTUS CIBUS VIATORUM,
VERE PANIS FILIORUM,
NON MITTENDUS CANIBUS"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jistou tématickou podobnost lze objevit z jiných zdrojů také zde: