Sv. Eleonora

Tato světice je vyobrazena na posledním pravém okně v chrámové lodi. Není jisté, zda se podařilo tuto světici správně identifikovat. Jiný pramen považuje tuto osobu za sv. Johanu, ale vyobrazené atributy příliš neodpo-vídají některé ze světic s tímto jménem. 
 
Protože z nápisu na spodní části vitráže vyplývá, že okno sponzorovali roku 1905 donátoři starosta Michael
Langer a jeho choť Eleonora, lze dohadovat, že si paní starostová mohla přát vyobrazit právě světici, jejíž jméno sama nosila. Otázkou je, zda je v seznamu svatých nějaká Eleonora zmíněna. A vskutku, ve 13. století žila sv. Eleonora Anglická.
 
Narodila se nejspíš roku 1222 ve Francii a zemřela roku 1291 nebo 1292 v Anglii. Svátek slaví 21. února. Význam jména Eleonora zní „Bůh je mým světlem“. Eleonora byla dcerou hraběte Raymonda IV. Berengera a provdala se roku 1236 za anglického krále Jindřicha III. Byla bohabojná, ctnostná a dobrotivá. Manželství s  Jindřichem bylo šťastné, byla svému muži oporou v trápeních, která zakoušel ve sporech s odbojnou šlechtou. Když Jindřich roku 1264 upadl do zajetí, sama velela vojsku a osvobodila jej. Po manželově smrti roku 1272 Eleonora dočasně panovala za syna Edwarda I., který se právě účastnil křížové výpravy, až se nakonec rozhodla pro klášterní samotu. Od roku 1276 až po zbytek svého života přebývala v amesburském klášteře jako pokorná řeholnice benediktinka.
 
Lze domnívat, že atributy světice vyobrazené na naší vitráži opravdu poukazují spíše na sv. Eleonoru, než na některou ze sv. Johan, neboť koruna je v souladu s titulem „anglická královna“, lilie na bílém plášti mohou
odkazovat na panenský klášter v Amesbury. Snad jenom ke knížce, kterou drží světice v levé ruce, nybylo nalezeno v dostupných materiálech žádný jasný odkaz. Možná, že kniha ukazuje na řád sv. Benedikta, kde k řeholnímu životu patří i rozjímavá četba bible - ale to je jen moje domněnka.

Donátoři:

Starosta Moravského Nového Města, pan Michael Langer a jeho choť Eleonora, r. 1905.
 
 
klikni pro detail: