Svatý rok milosrdenství
„Kéž je v tomto svatém roce církev ozvěnou Božího slova, které zní mocně a přesvědčivě jako slovo a úkon odpuštění, opory, pomoci a lásky. Ať neúnavně nabízí milosrdenství a je vždy trpělivá v poskytování útěchy a odpuštění. Ať je církev hlasem každého muže a každé ženy a s důvěrou a bez ustání opakuje: „Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, na své milosrdenství, které trvá věčně“ (Misericordiae Vultus 25)
 
 
 
Otevření Svaté brány v Olomouci:
 
 
Instruktážní nahrávky k provedení hymnu:
 
1. čtyřhlasé provedení hymnu "scholou" OP u Dominikánů v Olomouci - latinsky (moc povedené!!!)
 
 
2. čtyřhlasé provedení hymnu "scholou" OP u Cyrila v Olomouci - česky (moc povedené!!!)
 

3. jednohlasé provedení hymnu s odpovědí lidu - česky (velmi instruktážní)