POKUD MÁTE SE SLEDOVÁNÍM PŘENOSU NĚJAKÉ PROVOZNÍ POTÍŽE,
NAPIŠTE, PROSÍM, SVÉ POZNATKY DO VZKAZŮ ZDE
 
Všem těm, kdo nemohou být osobně na mši svaté v kostele a chtěli by být účastni alespoň vzdáleně, nabízíme živý přenos bohoslužby prostřenictvím internetu.

Videopřenos je možno sledovat na všech typech PC, notebooků, na vyspělejších typech "chytrých" televizí a také na "chytrých" telefonech, připojených k internetu. Na všech těchto zařízeních funguje ve srovnatelné kvalitě. Videopřenos je poskytován nepřetržitě. 

Přímý přenos a ochrana osobních údajů

Stanovisko ÚOOÚ (úřad pro ochranu osobních údajú) č. 1/2006 - provozování kamerového systému z hlediska zákona o ochraně osobních údajů. "S ohledem na názor vyjádřený v uvedeném stanovisku lze konstatovat, že pokud dochází prostřednictvím webové kamery k přenášení obrazové reprodukce vnější reality na internet bez uchování záznamu tamtéž, nejedná se o zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), neboť nejsou naplněny podmínky § 4 písm. e) téhož zákona. V těchto případech jde „pouze“ o přímý přenos událostí, u kterého chybí možnost dalšího zvláštního využití, zejména třídění a systematizace získaných informací".
Detailní citace k problematice kamerových systémů  zde
Stanovisko ÚOOÚ k dotazu o provozování videopřenosu z kostela zde  (anonymizováno).
 
J. K.